Info o úhrade poplatku za využívanie kurtov

Info o úhrade 1 eurového poplatku 2013 (DOCX)

Info o úhrade poplatku za využívanie kurtov v čase klubom vyhradených tréningových hodín pre členov TC

Vážení rodičia, tréneri, členovia TC!

Od tohtoročnej letnej sezóny sa zavádza nový systém poplatku za využívanie kurtov v čase klubom vyhradených tréningových hodín, ktorý ma zjednodušiť agendu a v neposlednom rade odbremeniť trénerov a hlavne správcov, aby po každom tréningu „naháňali“ hráčov a pýtali si od nich 1,- €.

Platba za využívanie kurtov vopred za sezónu je novinkou platnou od tejto sezóny. Systém prepočtu je založený na fixnom rozpise a počte tréningových skupín. Prepočet, samozrejme, zohľadňuje aj to, či hráč má tréning v skupine alebo individuálne.

Jedinou zmenou je úhrada poplatku za využívanie kurtov na celú sezónu v termíne do 31.5.2013, namiesto doterajších priebežných platieb. Je potrebné zdôrazniť, že výška poplatku za využívanie kurtov sa nezmenila. Stále je to 1,- € za 1 tréningovú hodinu a celková suma je závislá výlučne od počtu tréningových hodín.

Okrem toho sa snažíme týmto spôsobom vyhnúť sa prípadným problémom pri preukazovaní zaplatenia či nezaplatenia poplatku za využívanie kurtov.

Každý člen TC má vypočítanú presnú sumu za jeho tréningové hodiny, ktorú uhradí za užívanie kurtov v čase klubom vyhradených tréningových hodín a tento poplatok bude pripočítaný k základného členskému. Ak sa uvoľní zaplatená tréningová hodina, môžu kurt zadarmo použiť ktorýkoľvek člen TC (kto skôr príde, môže hrať). V prípade neobsadenia kurtu členom TC môže byť kurt predaný verejnosti.

A ako bola stanovená výsledná výška poplatku?

Na základe rozpisu tréningov (hodiny nahlasovali tréneri) boli spočítané tréningové hodiny, poplatok 1,- € rozpočítaný medzi členov tréningovej skupiny a následne bol výsledok vynásobený počtom týždňov v letnej sezóne. Všetko bolo prepočítané na každého hráča uvedeného v tréningovom pláne TC.

Príklad

Upozornenie:

V prípade nezaplatenie poplatku za kurty v klubom stanovenom termíne platí pre každého člena nasledovné: za všetky hodiny od začiatku sezóny doplatí rozdiel v poplatku za kurt 4 € oproti 1 € (ako verejnosť) až do uhradenia určenej sumy.

Zavádzaný systém môže so sebou priniesť aj výskyt menších nezrovnalostí, ktoré, samozrejme, operatívne riešime. Za Vaše pochopenie a zhovievavosť preto vopred ďakujeme. Ak by predsa len nejaký problém nastal, veľmi radi ho budeme spolu s vami riešiť k obojstrannej spokojnosti.

V Topoľčanoch, dňa 23.4.2013        Výbor TC

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.