Prevádzkový poriadok kurtov

1. Prevádzková doba kurtov

22.04.2013 – 31.08.2013:    8.00 – 20.30 hod.
01.09.2013 – 06.10.2013:    8.00 – 20.00 hod.

2. Pred začiatkom hracej doby je potrebné u správcu uhradiť poplatok za používanie kurtu.

3. Poplatok za používanie kurtu treba uhradiť v čase 10 – 20 min pred začiatkom hracej doby. Mimo tohto času správca nie je povinný poplatok prijať z dôvodu zabezpečovania technickej prevádzky kurtov.

NÁSTUP NA KURT JE MOŽNÝ
VÝLUČNE PO ZAPLATENÍ POPLATKU!!!!!

4. Pri hre na kurte používať iba vhodnú obuv. Pri porušení tohto ustanovenia bude príslušná osoba z kurtu vykázaná bez možnosti vrátenia poplatku.

5. Dôsledne dodržiavať vymedzenú hraciu dobu. Hracia doba jednej hodiny je 55 minút, zvyšných 5 minút je určených na úpravu kurtov.

6. Pri nedodržaní ustanovení bodu 5 bude za každú začatú hodinu účtovaný poplatok ako ďalšiu hraciu hodinu v zmysle stanovenej výšky poplatkov pre letnú sezónu 2013.

7. Pri oneskorenom príchode na objednanú hodinu nie je nárok na zľavu z poplatku za používanie kurtu.

 

Všetkým tenisovým nadšencom prajeme
veľa zábavy a bohaté športové vyžitie

Výbor TC Topoľčany

V Topoľčanoch, dňa 05.05.2013

Platnosť prevádzkového poriadku od 06.05.2013

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.