2019


Náš klub realizoval v roku 2019 projekty a obdržal dotácie:

Lopty pre deti – realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Pomôcky pre deti – realizované s finančnou podporou Mesta Topoľčany.

Dotácia na podporu športu mládeže od Mesta Topoľčany.


Ďakujeme za podporu.