2019

Náš klub realizoval v roku 2019 projekty a obdržal dotácie: Lopty pre deti – realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Pomôcky pre deti – realizované s finančnou podporou Mesta Topoľčany. Dotácia na podporu športu mládeže od Mesta Topoľčany. Ďakujeme za podporu.