Bodka za sezónou 2020

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, že 12. ročník Bodky za sezónou sa uskutočnil a dopadol na výbornú – spoločnostiam HYZA, a.s., LIGHTING Livinský, s.r.o., BB SPORT, s.r.o., RASCAR, s.r.o., SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., mestu Topoľčany a pani primátorke JUDr. Gieciovej, rodine Vožďárovej, rodine Richterovej, rodine Bobošíkovej, rodine Malinkovej.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.