Verejné obstarávanie

Dátum a čas zverejneniaDruh výzvyPredmet verejného obstarávaniaPredpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH / vrátane DPHTermín predkladania ponúkDokumentácia k výzve
26.11.17 11:30Výzva predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovStavebné práce - Rekonštrukcia sociálnej budovy so súpisným číslom 4640 v areáli tenisových dvorcov Tennis Clubu Topoľčany - druhá etapa13 667,19 € bez DPH

16 400,63 € vrátane DPH
4.12.2017

17.00 hod.
VÝZVA Rekonštrukcia sociálnej budovy – druhá etapa

Príloha č.1 k výzve - výkaz výmer

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH ZA 4. ŠTVRŤROK 2017